Zarejestruj się

Aby rozpocząć składanie wniosku uzupełnij poniższe pola i zaakceptuj zgody.

Jesteś już zarejestrowany na Halopożyczka? Zaloguj się

Rejestracja

Podaj pierwsze imię bez zdrobnień. Pamiętaj o używaniu polskich znaków.
Zwróć uwagę na to czy Twoje nazwisko jest wpisane poprawnie. Pamiętaj o używaniu polskich znaków.
Tu wpisz adres e-mail, który będzie loginem do Panelu Klienta. Na ten adres zostanie wysłana umowa oraz wszelkie informacje dotyczące Twojej pożyczki.
Wprowadź ponownie Twój adres e-mail.
(+48) Tu wpisz uważnie numer telefonu komórkowego, który posłuży nam do weryfikacji Twojej tożsamości w kolejnych krokach.
Wpisz hasło
Wprowadź powtórnie utworzone przez siebie hasło. Pamiętaj aby zawierało co najmniej 8 znaków, w tym minimum jedną dużą literę, jedną małą literę oraz cyfrę.
*Warunek skorzystania z promocji „Pierwsza Pożyczka w promocji”:

Warunkiem skorzystania z Promocji jest spłacenie udzielonej pożyczki promocyjnej najpóźniej w terminie spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki promocyjnej po upływie terminu spłaty, promocja ulega anulowaniu, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z prowizją i odsetkami należnymi od udzielonej Pożyczki zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą załącznik do Umowy Pożyczki (powyższe nie wyłącza prawa Pożyczkodawcy do naliczania odsetek za opóźnienie). Szczegóły i warunki promocji „Pierwsza Pożyczka w promocji” zawarte są w Regulaminie Promocji dostępnym na stronie halopozyczka.pl/regulamin-promocji.pdf.


Reprezentatywny przykład:

Reprezentatywny przykład dla pożyczki objętej promocją „Pierwsza Pożyczka do 500 zł w promocji" (na dzień 06.01.2020): całkowita kwota pożyczki 500 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa stała): 0%, prowizja 0,00 zł, łączna kwota odsetek: 0,00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0,0 %, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 500 zł, całkowity koszt pożyczki 0,00 zł. Reprezentatywny przykład na dzień 06.01.2020: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa zmienna): 10%, prowizja 274,50 zł, łączna kwota odsetek: 8,10 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1983,1%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 282,60 zł, całkowity koszt pożyczki 282,60 zł. Jednorazowy Przelew Weryfikacyjny, który jest niezwłocznie zwracany Wnioskodawcy, wynosi 1 złoty. W przypadku skorzystania z usługi Szybkiej Identyfikacji, Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat.

Akceptacje i zgody

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z zapisami Klauzuli informacyjnej, Oświadczeniem PEP oraz akceptuję postanowienia Ramowej Umowy Pożyczki, Polityki Prywatności oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych do współpracujących instytucji pożyczkowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych w przypadku niezawarcia umowy lub po jej rozwiązaniu.
Godziny pracy
pon. - pt.: 08:00 – 20:00
sob.: 08:00 – 15:00
Telefon
22 205 06 61
E-mail
kontakt@halopozyczka.pl